Nuolatinės įmonės pastangos pateikti pačią geriausią produkcijos ir paslaugų kokybė kasmet įvertinamos sertifikatais.

Apie mus DINAPOLIS gamintojas Žemės ūkio technika
Apie mus DINAPOLIS gamintojas Žemės ūkio technika
Apie mus DINAPOLIS gamintojas Žemės ūkio technika
Apie mus DINAPOLIS gamintojas Žemės ūkio technika

UAB „DINAPOLIS” siekia geriau tenkinti Klientų poreikius, kad užsakymai būtų profesionaliai įgyvendinti ir atitiktų sutarties bei gaminių standartų reikalavimus.

Mes pripažįstame ir suprantame esamą ir galimą savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai, nes tai susiję su įvairių išteklių naudojimu, atliekų susidarymu, triukšmo, dulkių išsiskyrimu. Šių tikslų siekdami bendrovėje įdiegėme integruotą Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus.

Apie mus DINAPOLIS žemės ūkio technikos gamintojas
Apie mus DINAPOLIS žemės ūkio technikos gamintojas

Įmonė laikosi savo nusistatytos kokybės ir aplinkos apsaugos politikos, kurioje nusistatė šiuos tikslus:

  • Kokybiškai ir laiku atlikti sutartinius darbus,

  • Kelti visų darbuotojų kvalifikacinius ir profesinius įgūdžius;

  • Laikytis teisinių AVS reikalavimų ir mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.